yukapy.cocolog-nifty.com > 東京大学 H19

赤門
赤門
赤門
赤門
大きなイチョウの木の下で
大きなイチョウの木の下で
大きなイチョウの木の下で
大きなイチョウの木の下で
とうとう
おっ
講堂の前で
Img_0526
Img_0525
こはくちゃん
こはくちゃんと一緒
東京大学にて